Användarvillkor

Nedan kan du läsa om de olika villkoren för användning som gäller på Matematikportalen.se.

Om du har frågor gällande våra villkor så kan du kontakta oss på support@matematikfessor.dk

Om du har frågor kring våra användarvillkor så kontakta oss på info@gleerups.se.

Åtkomst till Matematikportalen

Du kommer åt ditt personliga konto på Matematikportalen genom att logga in med din e-mailadress och ditt tillhörande lösenord. Ditt konto är din personliga del av Matematikportalen.se, till vilken endast du har åtkomst.

Upphovsrätt

Allt innehåll på Matematikportalen.se är EduLab ApS egendom och får inte spridas vidare i någon form utan uttryckligt skriftligt samtycke från EduLab ApS.

Antal licenser per användare

Det är inte tillåtet att ge tredje man åtkomst till ditt personliga konto.

När användaren loggar in, så hämtar vi automatiskt IP-adress och registrerar dennes subnät. Vi kan på så vis säkerställa att ett konto inte används på olika datorer.

Du kan naturligtvis använda ditt konto hemma, på arbetet, på skolan, osv. Det är enbart onormal användarbeteende vi vill skydda oss mot.

Behörig domstol och tillämplig lag

Tvister mellan EduLab ApS och användaren ska avgöras i enlighet med dansk lagstiftning vid Byretten i Köpenhamn.

Du finner Gleerups licensvillkor här.

Vi hänvisar till Gleerups köpvillkor. Se här