Succén från Danmark — nu i Sverige!

  • ✓ Digital matematik för hela grundskolan
  • ✓ Uppbyggd utifrån den svenska läroplanen
  • ✓ Adaptiv träning utmanar varje elev på sin kunskapsnivå
  • ✓ Över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar
  • ✓ Statistik så att du lätt kan följa elevernas lärande

Matematikportalen bygger på individualisering och är helt adaptiv.
Utifrån elevernas nivå individanpassas uppgifterna så att varje elev utmanas och kunskaperna fördjupas och breddas.

Filmade genomgångar av olika moment hjälper eleverna att förstå och lösa uppgifterna så att de kommer vidare.

I Matematikportalen finns färdiga årskursplaneringar som du enkelt kan anpassa till olika elevgruppers kunskapsnivå.

Detaljerad statistik ger dig en tydlig bild över vilka delar som eleven behärskar bra eller behöver träna mer på.

Jag uppskattar möjligheterna för eleverna att arbeta på olika nivåer. Dessutom är det en stor fördel att de elever som är extra intresserade av matematik kan gå långt och hitta utmanande uppgifter.

Helena Persson
Lärare på Vikingaskolan i Lund